Högskolan Kristianstad

FirstClass på Högskolan Kristianstad
Installation av Windowsklient

Installation av  Macklient

Nedladdning av  klient för andra operativsystem
FirstClass bild
291 88 Kristianstad | Besök: Elmetorpsvägen 15 | Tfn 044-20 30 00 vx | Fax 044-12 96 51